Nicosia Address Details
Address: 2 M. Panteli Street
Lithrodontas, Nicosia
Telephone: 22543900