Famagusta
  23829255
 
  Nicosia
  22660817
 
  Nicosia
  22519701
22519808
  Limassol
  25317107
25317109
  Nicosia
  22441785
 
  Nicosia
  22667611
 
  Nicosia
  22444490
22444492
  Nicosia
  22334876
22342191
  Paphos
  26942988
26952916
  Larnaca
  24655904
 
  Nicosia
  22753630
 
  Larnaca
  24652809
 
  Larnaca
  24657135
 
  Larnaca
  24624091
 
  Limassol
  25371016
 
  Nicosia
  22658323
 
  Nicosia
  22875700
22498720
  Nicosia
  22515271
 
  Nicosia
  22459696
22459697
  Limassol
  25877782
25563533
  Limassol
  25878508
 
  Limassol
  25821911
 
  Nicosia
  22321999
22321478
  Nicosia
  22320814
 
  Larnaca
  24656654, 99556077
24823745
  Larnaca
  24622440
24620093
  Nicosia
  22444636
 
  Nicosia
  22438066
 
  Paphos
  26936566
 
  Nicosia
  22661755
 
  Nicosia
  22383310
 
  Larnaca
  24656467
24653400
  Larnaca
  24627788
24651266
  Larnaca
  24658810
24651266
  Nicosia
  22675800
 
  Nicosia
  22872020
 
  Nicosia
  22761556
 
  Nicosia
  22455500
 
  Nicosia
  22319111
22319113
  Nicosia
  22314680
22378858
  Larnaca
  24663616
 
  Nicosia
  22376879
22752298
  Paphos
  26941815
26952916
  Paphos
  26934222
26948787
  Paphos
  26932363
 
  Nicosia
  22386229
 
  Larnaca
  24623156, 24621858
24621858
  Nicosia
  22319111
 
  Nicosia
  22375310
 
  Limassol
  25343431
 
  Nicosia
  22462000
22462824
  Famagusta
  23820180
23812009
  Nicosia
  22427470
 
  Limassol
  25357438
25357438
  Nicosia
  22512451, 22515452
 
  Nicosia
  22821438
22823717
  Nicosia
  22751137
22750096
  Nicosia
  22518525
22492260
  Limassol
  25371918
 
  Nicosia
  22375479
 
  Nicosia
  22773414
22773607
  Nicosia
  22429200
 
  Paphos
  26935359, 26935360
26936290
  Paphos
  26936566
 
  Paphos
  26942063
26936566
  Larnaca
  24659631
24658039